10 ویژگی کارآفرینان موفق

 

1-      شور و انگیزه

اگرچه صفات زادی وجود دراد که کارآفرین را موفق می کند شاید یکی از مهمترین انها اشتیاق و انگیزه باشد.

آیا چیزی وجود دارد که باعث شود تا شما کار بیشتری انجام دهید؟

آیا چیزی وجود دارد که باعث شود تا شما شب به خاطر اینکه آنرا تمام نکرده اید از خواب بیدار شوید با نتوانید بخوابید؟

آیا چیزی ساخته اید که با ان می خواهید به پیشرفت و موفقیت نزدیکتر شوید؟

آیا از چیزی به اندازه ای لذت می برید که دوست دارید آنرا برای باقی زندگی خود انجام دهید؟

اینها سوالاتی است که شما باید از خود بپرسید و اگر جواب شما به هر یک از سوالات بلی بود آنگاه شما دارای اولین ویژگی می باشید.

2-      از انجام ریسک نهراسید

کارآفرین موفق ریسک می کند و حاضر است با وجود مشخص نبودن اینده باز به کاوش و کار بپردازد.اما همه کسانی که ریسک می کنند یک کارآفرین موفق نمی باشند .

چه چیزی یک کارافرین موفق را از بقیه جدا می سازد؟

    کارآفرینان موفق برای ریسک همراه با پرداخت زمان و هزینه روی چیزهای نامشخص بسیار راغب می باشند اما برنامه، منابعی را برای کار با ناشناخته ها رزرو می کنند و در زمان ارزیابی ریسک این سوال را از خود می پرند که آیا صرف زمان و هزینه و کار من در قبال این ریسک ارزش دارد؟ و اگر اگر این ریسک به موفق نباشد چه کاری من انجام خواهم داد؟

3-      اعتماد به نفس ، سختکوشی و انضباط

کارآفرینان به خودشان بسیار اعتماد دارند و خود را وقف هدفشان می کنند

4-      قابل انطباق و انعطاف پذیر می باشند :

اینکه مشتاق باشیم و خودمان را وقف کارمان بکنیم بسیار مهم می باشد .اما اگر در مقابل مشتریان و نیازهای بازار می تواند منجر به شکست گردد.ریسک کارآفرینی به این معنا نیست که شماکاری را انجام بدهید که فکر می کنید درست و خوب است که همراه با آن باید به محیط بیرونی و مشتریان و رقبا نیز توجه داشته باشید.

کارآفزینان موفق از پیشنهادات خوب بسیار استقبال می کنند و از نظرات دیگران در جهت بهتر کردن کار خود بهره می برند

 

5-      دانش بازار و محصولات:

کارآفرینان محصولات داخلی و خارجی را به خوبی می شناسند و همچنین بازار را به خوبی می شناسند . اکثر آنها موفق می باشند به دلیل اینکه محصولی را تولید می کنند که اصلا وجد نداشته است و یا به طور قابل ملاحظه ای محصول موجود را ارتقا داده اند

باقی ماندن در بی اطلاعی و نیازهای قابل تغییر بازار و حرکات رقبا و دیگر فاکتورهای بیرونی می تواند باعث شود حتی محصولات عالی با شکست مواجه گردند.

6-      مدیریت پول و سرمایه قوی:

زمان می برد تا یک کار :ارآفرینی سودده گردد به دلیل اینکه سرمایه محدود است و باید عاقلانه استفاده گردد و کارآفرینان موفق برای تعهدات مالی فعلی و آینده برنامه ریزی می کنند و یک سرمایه برای مواقع اضطراری کنار می گذارند و حتی پس از یک سرمایه گذاری امن به طور کامل روی جریان نقدینگی توجه دارند

7-      مهارت های برنامه ریزی موثر:

کارافرینی در مورد ایجاد یک کسب و کار از ابتدا می باشد درحالیکه روی منابع محدود مدیریت می شود (شامل زمان ، پول و ارتباطات خصوصی) که نیاز به برنامه ریزی دارند به هر حال تلاش در جهت اینکه برای هر چیز برنامه داشته باشیم و برای هر چیزی راه حل داشته باشیم می تواند ما را از رسیدن به مرحله اول باز دارد و کارآفرینان موفق همیشه یک برنامه کسب و کار برای خود دارند در حالیکه بریا مقابله با موارد غیر قابل پیش بینی آماده می باشند

8-      اتصالات درست:

کارآفرینان موفق شبکه ای از ارتباطات درست و راهکارهای دسترسی درست به مشاوران و کارگران  با تجربه را برای موفقیت ایجاد می کنند و اگر آنها مهارتهای تکنیکی در مورد بازاریابی ندارند شخصی را به عنوان مشاور یا نماینده پیدا می کنند و خود روی رشد تجارت خود تمرکز می کنند.

9-      آمادگی خروج:

هر تلاشی منتج به موفقیت نمی شود .سطح شکست کارآفرینان بسیار بالا می باشد و بهترین راهکار آن می باشد که آن کار را ترک کنید به جای اینکه تمامی پول خود را از دست بدهید .بسیاری از کارآفرینان معروف برای بار اول موفق نشدند اما زمان خروج را می دانستند تا با ضرر زیادی مواجه نشوند

10-   توانایی پرسش از خود ( اما نه خیلی زیاد) :

شما ممکن است از خود بپرسید آیا من یک کارآفرین می باشم ؟سوالات زیاد ممکن است شما را برای پاسخ به این سوال با شک همراه سازد ، حتی اگر شما استعداد استیو جابز را نداشته باشید اما گر شما شجاعت پرسش از خود را برای سوال "آیا می توام این کار را انجام دهم؟آیا من می خواهم این کار را انجام بدهم؟" داشته باشید شما می توانید یک کارآفرین باشید.