کشف یک پپتید جدید برای مقابله با سرطان

دانشمندان در دانشگاه MIT موفق به کشف پپتیدی برای مقابله با انواعی از سرطان شدند.

 

پپتید جدید می تواند به تعداد زیادی از سرطان ها حمله کند.

دارویی که یک پروتئین کلیدی سرطان رو هدف قرار می دهد و می تواند با انواعی از سرطان ها چون لوسمی (سرطان خون)و دیگر انواع سرطان ها مبارزه کند.

بیولوژیست های دانشگاه MIT پپتید جدیدی طراحی کرده اند که می تواند پروتئینی که انواعی از سرطان ها برای زنده ماندن به آن نیاز دارند را با اختلال همراه سازد همچون لنفوم، لوسمی و سرطان پستان.

پپتید جدید Mcl-1 را هدف قرار می دهد و به سلول های سرطانی کمک می کند تا از خودکشی سلولی که از آسیب دیدن DNA ناشی می شود جلوگیری کند. به وسیله مسدود کردن Mcl-1 ،پپتید می تواند سلول های سرطانی را مجبور کند تا از مرگ برنامه ریزی شده سلول جلوگیری کند.

 

 منبع:MIT